B2B2C

B2B2C- Licensierbar digital plattform till en ny affärsmodell för
hållbar handel av regionala livsmedel.

Projektet skall skapa en licencierbar digital plattform för den nya unika affärsmodellen ”B2B2C”. Plattformen kommer att skapa en bättre balans mellan utbud och efterfrågan gällande regionala produkter för producent, dagligvaruhandel och konsument genom ökad tillgänglighet.
Den innovativa affärsmodellen bygger på att man knyter samman ett digitalt orderflöde med en befintlig logistisklösning hela vägen från producent till konsument via dagligvaruhandeln.
Projektets övergripande mål är ökad effektivitet, stärkt lönsamhet, ökad volym, ökad konkurrenskraft för regionala producenter samt ökad tillgänglighet av produkterna för konsumenten. Genom att applicera plattformen med affärsmodellen på befintliga B2B-företag inom partihandel med etablerade nätverk av producenter och butiker inom dagligvaruhandel, HoReCa och offentlig sektor så får man förutom en minskad miljöpåverkad och ökad nyttjandegrad genom samlad transport även möjlighet att nå alla flöden på gång.

Aktiviteter i projektet:
1.Projektledning
Aktiviteten handlar om att leda och styra projektet framåt så att de uppsatta målen nås. Även uppföljning och rapportering av såväl aktiviteter som ekonomi ingår
2.Processutveckling
Aktiviteten handlar om att och driva den processutveckling som krävs hos producenter och försäljningsställen för att projektet skall lyckas.
Inledningsvis bjuds producenter, handlare och konsumenter in till en kickoff. Under projektet genomförs fokusgruppsamtal med producenter och handlare för att stämma av att upplägg, innehåll och funktion hos den digitala plattformen motsvarar deras krav och behov.
En extern projektledare kommer att anlitas för att hålla samman alla aktiviteter och leda processen. Personal hos Olsegården kommer ansvara för dialogen med producenter, handlare och konsumenter under hela projekttiden.
3.Webbplattform
Aktiviteten består av följande delar:
-Framtagning av digital design för webbplatsen, inklusive designmanual och mallar för webbsidor. En webbyrå kommer att anlitas för arbetet.
-Innehållsproduktion dvs framtagning av beskrivningar, bilder och filmer av några utvalda producenters utbud som behövs för att testa plattformen mot konsument. En kommunikationsbyrå kommer att anlitas som stöd.
-Webbshopen, den tyngsta aktiviteten som innebär programmering av gränssnitt mot producent,
dagligvaruhandeln och konsument. Webbshoppen skall förberedas för integration med valfritt affärssystem så att beställningar förs över och varor märks, packas samt distribueras rätt. Arbetet kommer att utföras av en upphandlad konsult och integration till affärssystemet utförs av systemleverantören. Aktiviteten koordinerasav Joel Sandén, digital strateg på Region Halland. Olsegården äger och ansvarar för underhåll och utveckling av webbplattformen under och efter projektet.
4.Affärsmodell för uppskalning
Aktiviteten syftar till att ta fram en affärsmodell för att koppla in fler producenter och försäljningsställen regionalt i Halland och samt skala upp till andra regioner och internationellt. Arbetet utförs av Olsegården och stöds av RISE och den digitala strategen.
5.Slutkonferens och spridning av resultat
Projektet skall avslutas med en konferens med syfte att beskriva resultat och lärdomar samt informera om konceptet till producenter, handlare, konsumenter och grossistföretag.
6. Marknadsinförandet som inte är en del av det eftersökta stödet.
Vi kommer att via sociala medier och sedvanlig marknadsföring nå konsumenterna.

Läs mer om projektet på https://halländskt.se/

I samarbete och stöd av:

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.